Intersections
Group Show
28/09 – 11/11/2023
Participating:  Christos Athanassiadis, Alexia Karavela, Irini Karayannopoulou, Kiki Kolympari, Leon Michail, Miltos Michailidis, Nikos Moschos (Courtesy of Zoumboulakis Galleries), Nikos Papadopoulos.
press release