Emfylo
Group Show
Curator: George Kalivis
29/05 – 26/07/2019 and 28/08 – 14/09/2020
Participating: Dimitrios Antonitsis, Vera Chotzoglou, Daglara, Georgia Fambris, Georges Jacotey, Demi Kaia, Navine Khan-Dossos, Sevastiana Konstaki, Sia Kyriakakos, Konstantinos Ladianos, Anna Lascari, Rick Lowe & Dora Papadimitriou, Thanos Mourrais Velloudios, Ioanna Pantazopoulou, Maria Papadimitriou, Eva Papamargariti, Alexios Papazacharias, Alexandros Psychoulis, Nana Sachini, John Sachpazis, Anne Marie Slater, Antigoni Tsagkaropoulou, Pavlos Tsakonas, Stef Van Looveren, Adonis Volanakis.

Special Thanks: Ileana Tounta Contemporary Art Center, CAN Christina Androulidaki Gallery.
press release