Antiquidia. Dialogues with antiquity.
Group Show
curator Angeliki Antonopoulou
04/04 – 15/07/2017
Participating: Christos Athanassiadis, Demi Kaia, Michalis G. Kallimopoulos, Nikos Kessanlis, Anna Lascari, Dimitris Merantzas, Apostolos Ntelakos, Leda Papaconstantinou, Rania Rangou, Nana Sachini, Stefania Strouza, Mark Hadjipateras, Alexandros Psychoulis
press release